Partijleiders

 

Het partijleiderschap is in de VVD geen officiële functie. In de statuten of reglementen van de VVD komt de aanduiding niet voor. In de jaarverslagen van de partij werd zo nu en dan gesproken van ‘politiek leider’, en de laatste tijd van ‘partijleider’.

Na het terugtreden van Ed Nijpels als partijleider wees de Tweede Kamerfractie op 26 juni 1986 Joris Voorhoeve aan als haar nieuwe voorzitter, en Rudolf de Korte als vice-premier in het tweede kabinet-Lubbers. Wie van hen de nieuwe partijleider was, werd niet helder. Aanvankelijk leek De Korte die officieuze functie te zijn toebedeeld, maar later kwam Voorhoeve als zodanig naar voren. Vanwege deze onduidelijkheden is er voor gekozen om voor De Korte de periode van zijn aanwijzing als vice-premier door de Tweede Kamerfractie tot aan de aanwijzing van Voorhoeve op 1 juli 1989 als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 6 september 1989 te vermelden in de figuur en de tabel (omdat met die aanwijzing van Voorhoeve feitelijk duidelijk was dat De Korte niet meer de partijleider was). Voor Voorhoeve is de periode genomen van 26 juni 1986 tot 30 april 1990, toen hij terugtrad als fractievoorzitter.


Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Partijleider Aangesteld op Aangesteld door Aantal dagen
Pieter Oud 15/05/1948 ALV 5355
Edzo Toxopeus 12/01/1963 ALV 2454
Molly Geertsema 01/10/1969 Tweede Kamerfractie 657
Hans Wiegel 20/07/1971 Tweede Kamerfractie 3927
Ed Nijpels 20/04/1982 Tweede Kamerfractie 1529
Rudolf de Korte 27/06/1986 Tweede Kamerfractie 141
Joris Voorhoeve 27/06/1986 Tweede Kamerfractie 1403
Frits Bolkestein 30/04/1990 Tweede Kamerfractie 3013
Hans Dijkstal 30/07/1998 Tweede Kamerfractie 1386
Gerrit Zalm 16/05/2002 Tweede Kamerfractie 1476
Mark Rutte 31/05/2006 Ledenstemming 6284
Dilan Yeşilgöz-Zegerius 14/08/2023 Ledenstemming 18

 

Bron: DNPP 

* Bijgewerkt tot en met 1 september 2023