Molly Geertsema

Willem Jacob Geertsema (1918-1991), die sinds zijn studententijd ‘Molly’ werd genoemd, was telg uit een vooraanstaande en vanouds liberale familie met een traditie van deelname aan het openbaar bestuur. Zijn overgrootvader was minister van Binnenlandse Zaken geweest in 1866 en 1872-1874. In 1971 zou Molly in zijn voetsporen treden.

Na zijn rechtenstudie in Leiden was Geertsema onder meer werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Lidmaatschap van een liberale partij – in 1947 de PvdV, vanaf 1948 de VVD – was voor hem vanzelfsprekend. In 1950 werd hij lid van de gemeenteraad in Leiden, van 1953 tot 1957 was hij burgemeester van Warffum en in 1958-1961 maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Den Haag. In 1959 nam hij zitting in de Tweede Kamer. Minister van Binnenlandse Zaken en partijgenoot Edzo Toxopeus benoemde hem in 1961 tot burgemeester van Wassenaar.

Geertsema
Verkiezingsfolder uit 1971.

Die functie bleef hij tot 1971 vervullen, naast zijn Kamerlidmaatschap en zijn voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie, in 1963-1966 en 1969-1971. De eerste keer nam hij de plaats in van partijleider Toxopeus, toen die minister was. De tweede keer nam hij Toxopeus’ positie over nadat die de Haagse politiek had verlaten.

Geertsema was lijsttrekker voor de VVD bij de Tweede Kamerverkiezingen in april 1971. Daarna trad hij als minister van Binnenlandse Zaken toe tot het kabinet-Biesheuvel, dat al in juli 1972 ten val kwam. Geertsema was inmiddels als partijleider opgevolgd door Hans Wiegel, die de VVD-lijst aanvoerde bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 1972. Geertsema keerde na zijn ministerschap nog kort terug naar de Tweede Kamer. In december 1973 werd hij Commissaris van de Koningin in Gelderland, tot 1983. Daarna maakte hij tot 1987 deel uit van de Eerste Kamer.

Geertsema slaagde er in zijn vele (neven-)functies te combineren door een enorme werklust en een geringe behoefte aan slaap. Niettemin straalde hij als persoon rust uit. In stijl en taalgebruik en met zijn geaffecteerde spraak maakte hij een enigszins deftige indruk. Tegelijkertijd stond hij binnen de VVD wat links, bijvoorbeeld met betrekking tot de democratisering van staat en bedrijfsleven. Geertsema was enkele jaren voorzitter van het door de JOVD in gang gezette Des Indes-beraad, waar leden van de VVD, PvdA en D66 spraken over mogelijke regeringssamenwerking van deze partijen. Hij wilde de zedelijke vrijheid verruimen en was voorvechter van de homo-emancipatie. De algemene vergadering van de VVD op 14 maart 1975 benoemde Geertsema tot erelid.

Molly Geertsema en Koos Rietkerk bij het 35-jarige bestaan van de VVD in 1973
Geertsema en Rietkerk bij het 35-jarige bestaan van de VVD in 1973.