Foto's

De foto's op deze site zijn grotendeels terug te vinden in de Beeldbank Politieke Partijen van het DNPP. Deze beeldbank is een nieuw project. Vooralsnog zijn er alleen foto's in te vinden die voor deze site verzameld zijn, dus enkel van de VVD en JOVD. In de komende jaren zal de collectie hopelijk uitgebreid worden met foto's van andere partijen. 
Een partij bestaat uit mensen. Op deze foto's staan dus vooral mensen: partijleden, volksvertegenwoordigers, bestuurders. Voor deze worden foto's in de eerste plaats geselecteerd op het in beeld brengen van een partij, en niet van de regering waar die partij eventueel deel van uitmaakt.

Foto van Haya van Someren in Krasnapolsky in 1972
Haya van Someren in Krasnapolsky in 1972 (Foto Hanneke Kortlandt)

Bekijk de foto's in de beeldbank

Vrijwel al deze foto’s komen uit het foto-archief van de VVD en zijn met toestemming van de VVD in de beeldbank opgenomen. Indien van een foto de naam van de fotograaf bekend is, dan is deze toegevoegd. Voor zover bekend berust het copyright van al deze foto's bij de VVD, of heeft de fotograaf toestemming gegeven voor opname in de beeldbank. Mocht iemand niettemin een foto in deze beeldbank zien waarvan hij of zij het copyright denkt te hebben, dan kan men contact opnemen met het DNPP. Mocht die claim terecht blijken, dan kan de betreffende foto uit de beeldbank worden verwijderd.

Een speciale vermelding verdient Hanneke Kortlandt (1936-2014). Zij was van 1963 t/m 1981 de huisfotograaf van de VVD en veel foto's in het VVD fotoarchief zijn dan ook door haar gemaakt. Bij haar dood liet ze al haar materiaal betreffende de VVD, inclusief het copyright, na aan de VVD. Ook de foto van Haya van Someren hiernaast werd door haar gemaakt.

Deze beeldbank is een nieuw project van het DNPP. Vooralsnog zijn er alleen foto's opgenomen van de VVD en JOVD. Het DNPP hoopt de beeldbank in de komende jaren ook uit te breiden met foto's van andere politieke partijen.