2023 - heden

Geschiedenis

In de zomer van 2023 kwam in de geschiedenis van de VVD aan het tijdperk-Rutte een einde. Op 7 juli kwam Mark Ruttes vierde kabinet, bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, ten val als gevolg van onenigheid over het asielbeleid. Drie dagen later kondigde Rutte zijn vertrek uit de politiek aan. Hij gaf te kennen aan te blijven als demissionair premier totdat na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 er een nieuw kabinet is gevormd. Minister van Justitie en Veiligheid  Dilan Yeşilgöz-Zegerius stelde zich vervolgens  kandidaat als lijsttrekker voor de komende Kamerverkiezingen en daarmee als opvolger van Rutte als partijleider. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werd zij op 14 augustus formeel tot lijsttrekker benoemd - als eerste vrouwelijke lijsttrekker in de geschiedenis van de VVD. 

Verkiezingen en regering

Nadat Mark Rutte op 7 juli 2023 had aangekondigd te zullen terugtreden als politiek leider, moest de VVD zijn opvolger aanwijzen. Vijf dagen later stelde Dilan Yesilgöz-Zegerius zich kandidaat als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van november, waarbij ze aangaf dat ze Rutte niet alleen wilde opvolgen als partijleider, maar zo mogelijk ook als premier. Op 13 juli droeg het hoofdbestuur van de VVD haar formeel als kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor. Oud-Tweede Kamerlid André Bosman had zich ook kandidaat gesteld, maar trok zich terug nadat het hoofdbestuur zijn voorkeur voor Yesilgöz-Zegerius had uitgesproken. Aangezien er geen andere tegenkandidaten waren, werd zij op 14 augustus 2023 formeel lijsttrekker - als eerste vrouwelijke lijsttrekker in de geschiedenis van de VVD.

 

Programma's

Op 1 september 2023 presenteerde Yesilgöz-Zegerius als de nieuwe lijsttrekker van de VVD het ontwerp-verkiezingsprogramma Ruimte geven. Grenzen stellen. Hierin nam beteugeling van de migratie – het onderwerp waarop het vierde kabinet-Rutte was gevallen – een prominente plek in. De VVD bepleitte een strenger asielbeleid, onder meer door de instroom van asielzoekers en arbeidsmigranten te beperken en gezinshereniging moeilijker te maken. Verder maakte de partij zich sterk voor versterking van de krijgsmacht en voor zwaardere straffen voor criminelen. Ook maakte de VVD zich zorgen over de bestaanszekerheid. Werk zou beter moeten lonen; de huren en de onroerendezaakbelasting mochten niet te veel stijgen. Wat betreft het stikstof- en klimaatbeleid was de VVD behoorlijk ambitieus; de liberalen toonden zich wel voorstanders van kerncentrales.