Programma's 2023 - heden

Op 1 september 2023 presenteerde Yesilgöz-Zegerius als de nieuwe lijsttrekker van de VVD het ontwerp-verkiezingsprogramma Ruimte geven. Grenzen stellen. Hierin nam beteugeling van de migratie – het onderwerp waarop het vierde kabinet-Rutte was gevallen – een prominente plek in. De VVD bepleitte een strenger asielbeleid, onder meer door de instroom van asielzoekers en arbeidsmigranten te beperken en gezinshereniging moeilijker te maken. Verder maakte de partij zich sterk voor versterking van de krijgsmacht en voor zwaardere straffen voor criminelen. Ook maakte de VVD zich zorgen over de bestaanszekerheid. Werk zou beter moeten lonen; de huren en de onroerendezaakbelasting mochten niet te veel stijgen. Wat betreft het stikstof- en klimaatbeleid was de VVD behoorlijk ambitieus; de liberalen toonden zich wel voorstanders van kerncentrales. Het partijcongres zal op 23 september de definitieve versie van het programma vaststellen.