Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1990 - 1998

Geschiedenis 1990 - 1998

Gedigitaliseerde publicaties
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.)
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff
De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen
Omslag van een DNPP Jaarboek
DNPP Jaarboek: VVD jaaroverzichten

 

1990            1993            1996

1991            1994            1997

1992            1995            1998

Verantwoording illustraties

Beide illustraties: Collectie DNPP