Publicaties en bronnen betreffende Verkiezingen en regering 1982 - 1990

Verkiezingen en regering 1982 - 1990

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)
Tussen polarisatie en paars: de 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland
P.G.C. van Schie (red.)
De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw
Gerrit Voerman, met medewerking van Lucas Osterholt
Omslag van een DNPP Jaarboek
DNPP Jaarboek: VVD jaaroverzichten
Verantwoording illustraties

Bovenste foto: Rob Bogaerts, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0

Beide andere illustraties: Collectie DNPP