Publicaties en bronnen betreffende Programma's 1971 - 1982

Programma's 1971 - 1982

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman (1988)
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff (1998)
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman [red.] (2008)

 

Fleur de Beaufort en Patrick van Schie - Vrijheid, en vervolgens… De ideologische ontwikkeling van de VVD

Verantwoording illustraties

Bovenstefoto: Fotoarchief VVD

Andere illustraties: Collectie DNPP