Publicaties en bronnen betreffende Programma's 1971 - 1982

Programma's 1971 - 1982

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie, Gerrit Voerman
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)

 

Fleur de Beaufort en Patrick van Schie - Vrijheid, en vervolgens… De ideologische ontwikkeling van de VVD

Verantwoording illustraties

Bovenstefoto: Fotoarchief VVD

Andere illustraties: Collectie DNPP