Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1971 - 1982

Geschiedenis 1971 - 1982

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie, Gerrit Voerman
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.)
De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen
Verantwoording illustraties

Alle foto's: Fotoarchief VVD

Filmpje van Wiegel die Den Uyl Sinterklaas noemt: gepubliceerd op YouTube door "Gerooide" op 3 juni 2009