Publicaties en bronnen betreffende Verkiezingen en regering 1948 - 1963

Verkiezingen en regering 1948 - 1963

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw
Gerrit Voerman, met medewerking van Lucas Osterholt
Tussen polarisatie en paars. De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland
P.G.C. van Schie (red.)
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)
Verantwoording illustraties

Bovenste foto: Fotoarchief VVD

Briefkaart: Collectie DNPP

Filmpje waarin Pieter Oud kommentaar geeft op de verkiezingsuitslag van 1959: fragment uit Verkiezingen Tweede Kamer (1959), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, gepubliceerd op YouTube op 25-5-2010.