Publicaties en bronnen betreffende Programma's 2006 - heden

Programma's 2006 - heden

Gedigitaliseerde publicaties
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)

 

Fleur de Beaufort en Patrick van Schie - Vrijheid en vervolgens... De ideologische ontwikkeling van de VVD

Nederland maakt het! Naar een liberale samenleving in 2030
Werkgroep Permanente Inhoudelijke Vernieuwing
Verantwoording illustraties

Alle illustraties: collectie DNPP