Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 2006 - heden

Geschiedenis 2006 - heden

Gedigitaliseerde publicaties
Boekomslag van "Zestig jaar VVD"
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.)
De Liberale Opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen
Kiezen voor een nieuw liberaal elan
Commissie-Dekker
Niet gedigitaliseerde publicaties
Daadkracht & Duidelijkheid. 5 jaar crisis in de VVD
Addie Schulte en Bas Soetenhorst
Verantwoording illustraties

Alle foto's: Fotoarchief VVD