Publicaties en bronnen betreffende Verkiezingen en regering 1990 - 1998

Verkiezingen en regering 1990 - 1998

Gedigitaliseerde publicaties
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)
De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw
Gerrit Voerman, met medewerking van Lucas Osterholt
Tussen Polarisatie en Paars
Omslag van een DNPP Jaarboek
DNPP Jaarboek: VVD jaaroverzichten

 

1990            1993            1996

1991            1994            1997

1992            1995            1998

Verantwoording illustraties

Alle illustraties: Collectie DNPP