Publicaties en bronnen betreffende Programma's 1982 - 1990

Programma's 1982 - 1990

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman (1988)
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff (1998)
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman [red.] (2008)

 

Fleur de Beaufort en Patrick van Schie - Vrijheid, en vervolgens... De ideologische ontwikkeling van de VVD

Er is meer dan voorheen in de wereld te doen [Thorbecke].
Rapport van de Commissie Polak (1985)
Liberaal Bestek '90. 'Een kansrijke toekomstverantwoorde vrijheid'
Commissie ad hoc Liberaal Bestek '90 (1988)
Omslag van een DNPP Jaarboek
DNPP Jaarboek. VVD jaaroverzichten
Verantwoording illustraties

Alle illustraties: Collectie DNPP.