Publicaties en bronnen betreffende Programma's 1982 - 1990

Programma's 1982 - 1990

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
H.J.L. Vonhoff
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)

 

Fleur de Beaufort en Patrick van Schie - Vrijheid, en vervolgens... De ideologische ontwikkeling van de VVD

Er is meer dan voorheen in de wereld te doen [Thorbecke].
Commissie Polak
Liberaal bestek '90
Commissie ad hoc Liberaal bestek '90 (o.l.v. A. Geurtsen)
Omslag van een DNPP Jaarboek
DNPP Jaarboek: VVD jaaroverzichten
Verantwoording illustraties

Alle illustraties: Collectie DNPP.