Publicaties en bronnen betreffende Organisatie 1982 - 1990

Organisatie 1982 - 1990

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)
DNPP Jaarboek: VVD jaaroverzichten
Verantwoording illustraties

Bovenste foto: Rob Bogaerts, Nationaal Archief, [Collectie Anefo]

Andere foto's: Fotoarchief VVD-archief