Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1982 - 1990

Geschiedenis 1982 - 1990

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman (1988)
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman [red.] (2008)
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff (1998)
De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen (2013)
Voorkant van een DNPP jaarboek
DNPP Jaarboek. VVD jaaroverzichten
Verantwoording illustraties

Bovenste foto: Rob Bogaerts, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0

Foto linksonder: Marcel Antonisse, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0

Foto rechtsonder: Roland Gerrits, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0