Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1982 - 1990

Geschiedenis 1982 - 1990

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.)
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff
De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen
Voorkant van een DNPP jaarboek
DNPP Jaarboek: VVD jaaroverzichten
Verantwoording illustraties

Bovenste foto: Rob Bogaerts, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0

Foto linksonder: Marcel Antonisse, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0

Foto rechtsonder: Roland Gerrits, Nationaal Archief, [Fotocollectie Anefo], CC0