Publicaties en bronnen betreffende Verkiezingen en regering 1963 - 1971

Verkiezingen en regering 1963 - 1971

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
De VVD visueel: Liberale affiches in de twintigste eeuw
Gerrit Voerman, met medewerking van Lucas Osterholt
Tussen polarisatie en paars. De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland
P.G.C. van Schie (red.)
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie & Gerrit Voerman (red.)
Verantwoording illustraties

Foto: Fotoarchief VVD

Papieren verkiezingstas 'Geertsema' en verkiezingsfolders: Collectie DNPP