Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1948

Geschiedenis 1948

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman (1988)
Rede Pieter Oud bij de oprichting van de VVD op 24 januari 1948
Pieter Oud (1948)
Rede Dirk Stikker bij de oprichting van de VVD op 24 januari 1948
Dirk Stikker (1948)
Verantwoording illustraties

Bovenste foto: Vrijheid en Democratie, 18 januari 1958

Pamflet: Collectie DNPP