Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1948 - 1963

Geschiedenis 1948 - 1963

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.)
De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen
Verantwoording illustraties

Beide foto's: Fotoarchief VVD

Cartoon van Leo Jordaan, Vrij Nederland 3-6-1950, Collectie DNPP