Publicaties en bronnen betreffende Geschiedenis 1948 - 1963

Geschiedenis 1948 - 1963

Gedigitaliseerde publicaties
40 jaar vrij en verenigd. Geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988
Ruud Koole, Paul Lucardie en Gerrit Voerman (1988)
Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar liberale vereniging
Henk Vonhoff (1998)
Zestig jaar VVD
Patrick van Schie en Gerrit Voerman [red.] (2008)
De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer
André Vermeulen (2013)
Verantwoording illustraties

Beide foto's: Fotoarchief VVD

Cartoon van Leo Jordaan, Vrij Nederland 3-6-1950, Collectie DNPP