Archief J.G. Bettink

Mr. J.G. Bettink (1907-1983), van beroep advocaat en procureur te Haarlem, was voor de oorlog actief in de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Met de opheffing van de VDB werd hij in februari 1946 lid van de Partij van de Arbeid. Een maand later bedankte hij voor deze partij. Vanaf 4 oktober 1947 tot 24 januari 1948 was hij secretaris van het ‘Comité tot voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij’. Deze groepering, in de wandeling het ‘Comité-Oud’ genaamd, bestond grotendeels uit oud-VDB-ers. Zij ging op 24 januari samen met de Partij van de Vrijheid op in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). In de VVD heeft Bettink een beperkte rol vervuld.

Ga naar de plaatsingslijst

 

Terug