Organisatorische documenten

Cover van het VVD jarboek '84

Het DNPP heeft een grote collectie organisatorische documenten van politieke partijen, zoals (financiële) jaarverslagen, statuten en huishoudelijke reglementen, congresstukken en handboeken voor kaderleden. Een aanzienlijk deel hiervan is gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de DNPP-repositories. Hierin kan gebladerd worden op documenten per partij, per documenttype of per jaar. Ook kan er full text gezocht worden in de volledige digitale collectie.

 

Bekijk de jaarverslagen van de VVD

 

Bekijk de statuten en huishoudelijk reglementen van de VVD

 

Bekijk de verslagen van de Algemene Vergaderingen van de VVD 

 

Zoek in de DNPP-repositories