Verkiezingsprogramma's

Grafiek lengte verkiezingsprogramma's in woorden

 

Deze grafiek geeft het aantal woorden weer van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1948. Dat programma’s in 1972, 1982 en 2003 zo weinig woorden tellen, heeft te maken met de vervroegde verkiezingen die in die jaren zijn gehouden en die snel volgden op de vorige Kamerverkiezingen. Deze programma’s dienden als korte aanvulling op de meer uitvoerige programma’s van een jaar daarvoor.

 

Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Programma Aantal woorden
1948 346*
1952 870
1956 4197
1959 6307
1963 9524
1967 9783
1971 21693
1972 849**
1977 13251
1981 26450
1982 4915
1986 28310
1989 23785
1994 8780
1998 15069
2002 19390
2003 2292
2006 6797
2010 23354
2012 27805
2017 43704
2021 46268

 

Bron: DNPP

Het aantal woorden is bij benadering.

* Urgentieprogramma

** Concepturgentieprogramma