Foto's

De foto's op deze site zijn grotendeels terug te vinden in de Beeldbank Politieke Partijen van het DNPP. Deze beeldbank is een nieuw project. Vooralsnog zijn er alleen foto's in te vinden die voor deze site verzameld zijn, dus enkel van de VVD en JOVD. In de komende jaren zal de collectie hopelijk uitgebreid worden met foto's van andere partijen. 
Een partij bestaat uit mensen. Op deze foto's staan dus vooral mensen: partijleden, volksvertegenwoordigers, bestuurders. Voor deze worden foto's in de eerste plaats geselecteerd op het in beeld brengen van een partij, en niet van de regering waar die partij eventueel deel van uitmaakt.

Enkele foto's uit de beeldbank

 

Bekijk de foto's in de beeldbank


Vrijwel al deze foto’s komen uit het foto-archief van de VVD en zijn met toestemming van de VVD in de beeldbank opgenomen. Indien van een foto de naam van de fotograaf bekend is, dan is deze toegevoegd. Voor zover bekend berust het copyright van al deze foto's bij de VVD, of heeft de fotograaf toestemming gegeven voor opname in de beeldbank. Mocht iemand niettemin een foto in deze beeldbank zien waarvan hij of zij het copyright denkt te hebben, dan kan men contact opnemen met het DNPP. Mocht die claim terecht blijken, dan kan de betreffende foto uit de beeldbank worden verwijderd.

Veel foto's zijn gemaakt door Hanneke Kortlandt (1936-2014), die jarenlang de vaste fotograaf was bij de VVD. Bij haar dood droeg zij de rechten op haar foto's over aan de VVD.